Tähtsamad tehtud tööd

Keskkonnaalased lõpetatud projektid

 Keskkonnaalased nõustamised:

 • AS Tallegg kompleksloa taotluse koostamine
 • AS Väätsa Prügila kompleksloa taotluse koostamine
 • AS Tallinna Prügila kolmpleksloa taotluse koostamine
 • Kunda Nordic Cement kompleksloa taotluse koostamine
 • Iru Elektrijaama omaseire programmi ja kompleksloa taotluse koostamine
 • AS Maxit Estonia kompleksloa taotluse koostamine
 • OÜ Linnamäe Peekon kompleksloa taotluse koostamine
 • OÜ Norfolier Baltic kompleksloa taotluse koostamine
 • AS Tarmeko kompleksloa taotluse koostamine
 • OÜ Vasar Kompleksloa taotluse koostamine
 • OÜ Norfolier Baltic välisõhu saasteloa taotluse koostamine
 • OÜ Bioneft kompleksse keskkonnaloa taotluse koostamine
 • AS Demidov Factories kompleksse keskkonnaloa taotluse koostamine
 • AS Thulema välisõhu saasteloa taotluse koostamine
 • OÜ Imco Välisõhu saasteloa taotluse koostamine
 • AS Keila Kaabel välisõhu saasteloa taotluse koostamine
 • AS Termoil jäätmearuande koostamine
 • AS Termoil naftasaaduste terminali keskkonnamõju hindamine
 • AS Keila Kaabel õigusnõustamine
 • AS Termoil keskkonnajuhtimissüsteemi auditi läbiviimine
 • Väo karjääri keskkonnaauditi läbiviimine
   

Omavalitsus

 • EMAS for Cities - Peer Review - rahvusvaheline pilootprojekt EMAS määrusele vastavate keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks linnades. Eestis osalesid projektis Tallinn ja Viljandi. (EMAS for Municipalities 2007)
 • Võrtsjärve piirkonna arengukava (1998-2000)
 • Mustamäe linnaosa arengukava 2000-2010 koostamise lähteülesanne (1999-2000)
 • Konsultatsioonid ~150 valla arengukava koostamisel (alates 1994. aastast)
 • Konsultatsioonid ~35 valla keskkonnategevuskava koostamisel (alates 1996. aastast)
 • Jäätmekavad omavalitsustele: Vaivara (2002-2003), Saaremaa (1999-2001), Kuressaare (1999-2000)
 • Kuusalu valla arengukava koostamine (2007-2025)


Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid

INTERREG IV B: