EMI-ECO on elukestva õppe põhimõtteid järgiv erapooletu koolitus- ja konsultatsiooniorganisatsioon.
Toetame säästvat arengut Eestis, koolitades ja nõustades strateegilises juhtimises otsustajaid - omavalitsuste, haridusasutuste ja ettevõtete juhte.

Meie tegevus on suunatud omavalitsuste haldusvõimekuse ja ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele ning ühiskonna haridustaseme tõusule.
Meie eesmärk on olla parim omavalitsuse, haridusasutuse smsraha ja ettevõtte juhile suunatud terviklikku koolitust ja nõustamist pakkuv organisatsioon Eestis.

Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO alustas tegevust 1992. aastal samanimelise osakonnana Eesti Majandusjuhtide Instituudis. Meie ajaloole viitavad nii märk kui nimi. Alates 2002. aastast on EMI-ECO organisatsiooniliseks vormiks mittetulundusühing, mis vastab meie missioonile.

EMI-ECO tegutseb kahel strateegilisel suunal:
1) Kohaliku omavalitsuse juhtimine
2) Keskkonnajuhtimine

 Tunnustused:
- Eesti Keskkonnapreemia 2001
- IV koht 2000 aasta Äripäeva Koolituse TOP 30-s*
- IX koht 1999 aasta Äripäeva Koolituse TOP 30-s
* Mittetulundusühinguna ei saa EMI-ECO enam Äripäeva Koolituse TOP 30-s kandideerida

Liikmelisus

Partnerid