NÕUSTAMINE
Pakume nõustamist kahes valdkonnas:
 • keskkond
 • omavalitsus

Keskkonna-alane nõustamine

 • keskkonnalubade taotluste koostamine (sh kompleksload)
 • keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO 14001, EMAS) loomine ja rakendamine
 • kompleksloa valmiduse keskkonnaauditi läbiviimine
 • keskkonna- ja keskkkonnajuhtimissüsteemi auditi läbiviimine
 • keskkonnategevuskava koostamine (omavalitsused ja ettevõtted)
 • omavalitsuse jäätmekava koostamine
 • keskkonnamõju hindamine
 • puhtama tootmise projektide koostamine ja rakendamine
 • kemikaalide ohutus käitlemine
 • ohutuskaartide koostamine ja kontrollimine
 • keskkonnaaruannete koostamine
 • projekti taotluste koostamine ja projektide juhtimine
 • dendroloogiline hindamine

Omavalitsuste nõustamine

 • valla, linna arengu kavandamine (keskkonnategevuskavade integreerimine arengukavaga)
 • arengukava diagnostikas Ziip.ee ja muutmises
 • koolivõrgu diagnostikas ja arendamises
 • osalusprotsesside ettevalmistamine ja läbiviimine 
 • organisatsiooni diagnostika ja arendamise valdkonnas
 • projektide ettevalmistamine ja juhtimine
 • jäätmekava koostamine
 • keskkonna tegevuskava koostamine

Teeme omavalitsusvaldkonna kompleksuuringuid.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab nõustamistoetust. Tutvu tingimustega!

Edasta nõustamissoov

Email again: