EMI-ECO on partner  “Põhja – Ida suunalised tarneklastrid: väiketarnijate ekspordivõimekuse suurendamine” (BalticSupply). Projektis osaleb 17 partnerit kokku kaheksast riigist Ferratum.

Projektis arendatakse merenduse, energeetika, toiduainete tööstuse ja keskkonnatehnoloogiate klastritesse ühinenud väikeettevõtete ekspordivõimekust.
                                  Loe veel...

           

EMI-ECO osaleb partnerina projektis "Ajaloolise- ja miljööväärtusega tellismajade energiatõhususe suurendamine ning kliimamuutuste vähendamine" (CoolBricks)

Kõik projektis osalevad tellismajad, mille energiakasutuse andmeid kasutatakse, saavad tasuta energiamärgise.

                             Loe veel...