Co2ol Bricksi projekti käigus tehti ka praktilisi uuringuid vanade kivimajade seisukorra hindamiseks ja võimalike soojustuslahenduste katsetamiseks. 

Tartus viidi läbi uuring, mille eesmärgiks oli analüüsida vanade arhitektuuriväärtuslike tellishoonete energiakulusid 19 keskküttega hoones. Arhitektuuriväärtuslikes hoonetes on lahenduste leidmine energiatõhususe miinimumnõuete rakendamiseks komplitseeritud, kuna hoonete välisilme tuleb säilitada olemasoleval kujul ja välispidine soojustamine ei ole hoonet arhitektuurselt rikkumata võimalik. Et siiski leida lahendusi hoone energiakulude vähendamiseks, tuleb eelnevalt uurida hoonete energiakulusid.

Uuringu I etapis tehti hoonete energiaarvutused, energiaarvutuste andmeid koguti ja analüüsiti perioodil jaanuar - juuni 2012. 
Uuringu II etapis tehti 2-3 hoones sisekliima (temperatuur, suhteline niiskus, CO2) parameetrite mõõtmised perioodil veebruar 2012 - mai 2013.
Uuringu lõppedes said selles osalenud hoonete omanikud tutvuda oma hoone energiaarvutustega. Kõigile uuringus osalevatele hoonetele väljastati tasuta energiamärgis (olemasolevate tarbimiste põhjal). Uuringu lõpp-tulemusena valmis Sinuraha kiirlaen aruanne mõõtmistest koos soovitustega energiasäästu meetmete rakendamiseks.
Energiaarvutused ja mõõtmised hoonetes teostas Hevac OÜ.

Tartus toimunud uuringu tulemused: