CoolBricksi projekti raames koostatakse strateegia ajalooväärtusega kivihoonetes energiakasutause vähendamiseks ja energiatõhususe suurendamiseks. Strateegia koostamisse kaasatakse erinevaid siht- ja sidusgruppe, kelle kaasabil kaardistatakse hetkeolukord ja probleemid ning püütakse leida võimalikud lahendused. 

Seni toimunud seminarid:
  • 19.detsembril 2012 toimus avaseminar kõikide sihtgruppide esindajatele.  
  • 24.jaanuaril 2013 toimus avaliku sektori fookusega seminar.
  • 14.veebruaril 2013 toimus omanike seminar. 
  • 21.märtsil 2013 toimus projekteerijate, arhitektide ja energiaaudiitorite seminar.
Toimunud seminaride ettekanded ja kokkuvõtted.

Tulevased seminarid:
  • 12.juunil 2013 toimub seminar, kus tutvustatakse tegevusjuhiseid ja strateegiat. 
  • Novembris 2013 toimub projekti tulemusi tutvustav lõpuseminar
Projekti toetavad: