Co2olBricks: Ajaloolise- ja miljööväärtusega tellismajade energiatõhususe suurendamine ning kliimamuutuste vähendamine

Kolm aastat kestnud projekti raames on uuritud võimalusi vanade kivimajade energiatõhusamaks muutmiseks viisil, mis ei kahjustaks nende ajaloolist väärtust ja teiste riikide kogemusi, koolitatud on spetsialiste ja vanade majade omanikke, koostatud on riikliku tegevuskava eelnõu energiatõhususe suurendamiseks ja energiakasutuse vähendamiseks ajalooväärtusega kivihoonetes. 

Projekti tulemusi tutvustav lõpuseminar toimus 12.novembril Tartus Tiigi Seltsimajas.

Täname kohaletulnud huvilisi! Teile meenutuseks ja teistele tutvumiseks lõpuseminari materjalid: