Co2olBricks: Ajaloolise- ja miljööväärtusega tellismajade energiatõhususe suurendamine ning kliimamuutuste vähendamine.

Ajaloolise ja miljööväärtusega tellismajad on eakad – tegeleme majadega, mis ehitatud enne 1960.aastat.
Sellistes majades on energiatarbimine suur – kütmine mõjutab  globaalset kliimat, ka elanike kulud on suured. Omanikud soojustavad maju käepäraste vahenditega – kaob majade ja miljöö individuaalsus.
Sellistele majadele ei peaks rakendama „tavalisi“ energiatõhuse suurendamine võtteid (nt. fassaadi soojustamine).

Projekti käigus
  • analüüsime ca 25 ajalooväärtusega tellismaja energiatarbimist ja kulusid (elekter, soojus, gaas, vesi).
  • Arvutame nende majade jaoks energiatarbimise arvu (ETA).
  • Valime ETA ja maja kasutusfunktsiooni järgi 2–3 maja, milles viime läbi sisekliima ja õhu läbilaskvuse mõõtmised.
  • Mõõtmiste tulemuste analüüsi järel koostame soovitused ajalooväärtusega tellismajade energiatõhususe suurendamiseks.
  • Viime läbi seminarid ajalooväärtusega tellismajade omanikele, haldurite ja hooldajatele, remondiettevõtetele ja kohaliku omavalitsuse ning muinsuskaitsetöötajaile.
  • Koostöös huvigruppide esindajatega koostame juhised omanikele, ehitjatle, kohalikele omavalitsustele ja muinsuskaitseasutustele soovitused ja juhised ajalooväärtusega tellismajade energiatõhususe suurendamiseks.
Miks osaleda?
  • Kõik tellismajad, mille energiakasutuse andmeid kasutame, saavad tasuta energiamärgise.
  • Kõik tellismajade omanikud, kes lubavad analüüsida oma majas energiakasutuse andmeid, on teretulnud koolitustele ja neid informeeritakse projektitegevustest.

Projekti partnerriigid: Saksamaa, Poola, Rootsi, Taani, Soome, Leedu, Läti, Eesti, Valgevene.

Pakutavad lahendused on laiapõhjalised – saame kasutada analüüsitulemusi ja tehnilisi lahendusi teistes riikides. Lõpp-tulemused 2013.a. lõpuks.

Projekti rahastavad: